Mos i ndani nga tavolina: Keto jane ushqimet qe kurojne Trurin

Salmoni eshte një nga burimet më të pasura të acideve yndyrore omega-3 të cilat kanë përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore. Shumë studime të fundit tregojnë se ka një lidhje mes ushqimeve të fermentuara, rolit të tyre në sistemin tretës dhe shëndetin e trurit. Turmeriku ndihmon në përimirësimin e shumë funksioneve konjitive të trurit. Ndaj bëjeni gjithënjë e më shumë pjesë të recetave tuaja.

Salmon is one of the richest sources of omega-3 fatty acids which have tremendous health benefits. Many recent studies show that there is a link between fermented foods, their role in the digestive system and brain health. Turmeric helps improve many cognitive functions of the brain. So make more and more of your recipes.