Interesante dhe e thjeshtë, por kryen shumë punë në bujqësi (VIDEO)

Shikojeni këtë pajisje shumë efektive për shum përdorime në bujqësi:
Video që përshkruan një makinë elektrike vetëlëvizëse të vetë-ndërtuar për korrjen e asparagëve. Kosto 200 €.