Nuk ju besohet perforcimi me i ri i FSK-së qe sapo erdhi nga Turqia po “dridh” serbet

Kosova siguron nga Turqia autom,jetet Vuran.Kosova ka nënshkruar kont,ratën me Turqinë për blerjen e 14 automj,eteve ush tj,arak e të bI,indu ara me pajisje të a j,rmatim,it, kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë burime zyr,tare brenda Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK).

Agjencia shtet,ërore e lajmeve Anadolu, gjithashtu ka njoftuar se eksp,orti i parë i makinave turke të bI,indua ra të tipit Vuran, të prodhuara në bashkëpunim me firmat e mbrojtjes në Turqi, do të arrijnë në Kosovë.Vuran në FSK, në fillim të vitit të ardh,shëm

Sipas burimeve bren,da Fo rcës së Sig urisë së Kosovës, të cilat kanë folur për Radion Evropa e Lirë, FSK-ja ka kontrak,tuar blerjen e katër automj,eteve të tipit Vuran me tërheqje 4×4, ndërkaq që dhjetë të tjerat janë të së një,jtës kompani, por të tipit KIRPI, të paji,sura me arj,majti me.

“Të gjitha këto automjete të bI,indu ara janë pajisje shumëfu,nksionale. Një pjesë e tyre pritet të arrijnë në Kosovë në fillim të vitit të ardh,shëm”, i ka thënë Radios Evropa e Lirë burimi nga FSK-ja.Sipas inform,acioneve që ka siguruar agjencia shtetërore e lajmeve, Anadolu, Kosova do të jetë shteti i parë i huaj që do të përd,orë këto automjete të bI,indu ara me tërheqje të tipit 4×4.