Nese vazhdimisht vuani nga zhurmat ne vesh, ja si ti trjatoni ato ne kushte shtepie

Shkaqet e zhurmave në vesh janë të ndryshme, të shumta dhe përfshijnë dëmtimin e qelizave të dëgjimit me zhurmë, traumën me zhurmë, pengesat në qarkullim, sëmundjet e shtyllës kurrizore, sëmundjet në zonën e dhëmbëve dhe nofullave, plakja etj. Verifikohet historia e sëmundjes, kryhet kontrolli i përgjithshëm dhe seria e testeve speciale të cilat ndihmojnë të përcaktohet se ku saktësisht është shfaqur tinitusi.

The causes of tinnitus are various, numerous and include noise hearing cell damage, noise trauma, circulatory obstruction, spinal diseases, diseases of the teeth and jaw area, aging, etc. The history of the disease is verified, the general examination is performed and the series of special tests which help to determine exactly where the tinnitus has appeared.