Kjo është vitamina që rrit performancën e trurit dhe e gjeni tek keto ushqime

Elementi më i mirë që duhet t’i jepet trurit eshte Uji. Truri është i përbërë nga 80% ujë, ndërkohë që përbërja mesatare e ujit në pjesën tjetër të trupit është 56%. Dehidratimi i ul performancat e trurit. Mos prisni të keni etje për të pirë ujë. Një litër ujë të paktën, të cilit i shtohet uji që gjendet në një ushqim të shëndetshëm, është i nevojshëm për t’i dhënë mundësi trurit të jetë në formën e tij më të mirë.

The best element that should be given to the brain is Water. The brain is made up of 80% water, while the average water composition in the rest of the body is 56%. Dehydration lowers brain performance. Do not expect to be thirsty to drink water. At least one liter of water, to which is added the water found in a healthy diet, is needed to enable the brain to be in its best shape.