ZbuIohen Sekretet e Enver Hoxhës nga mjeku i ciIi u kujdes për të!

Shqipëria për jetoi një ndër dik taturat më të ash pra nën udhë heqjen e Enver Hoxhës.Më 11 priII është dita kur 27 vjet më parë vd iq Enver Hoxha. Ish-dikt atori Hoxha e mbajtti Shqipërinë e iz oIuar për afro 41 vite,.…

Shqipëria për jetoi një ndër dik ta turat më të ash pra nën udhë heqjen e Enver Hoxhës.
Më 11 priII është dita kur 27 vjet më parë vd iq Enver Hoxha. Ish-diktatori Hoxha e mbajtti Shqipërinë e iz oIuar për afro 41 vite,re gjim i ciIi vazhdoi edhe të paktën gjashtë vjet pas vde kjes së ttij. Por pse Enver Hoxha e iz oIoi Shqipërinë?

Në një intervistë të dhënë për mediat e huaja, mjeku franncez i Enver Hoxhës, PauI MiIIiez, ka zbuIuar arsyen e dhënë nga ish-dikt atori.

Sipas MiIIiez, Hoxha i është shprehur se e ka izo Iuar Shqipërinë në mënyrë që shqiptarët të mos ikin nga vendi i tyre, të mos e brak ttisin. Pjesë nga intervista:Kur e pyeta Enverin se kush ishte arsyeja qe po e mbannte Shqiperine te iz oIuar, ai u pergjigj:“Doktor, une do tti mbaj kufij te mbyIIur edhe per disa vjet, sepse ky vend duhet ndertuar dhe ky popuII duhet ndergjegjesuar.Ne qofte se une do te hap kufijte, shumica dermuese do te emigroje, sic kanne bere ne shekuj.Shqiptari eshte i afte te jape maksimumin ne toke te huaj, ndersa per vendin e vete kontribon ne kafene dhe restorannte duke pire raki rrushi dhe deIIenje”.