EKSKLUZIVE / A po lirohet Hashim Thaçi – Ky eshte lajmi fundit nga Specialja

Dy shtete të mëdha thuhet se kanë ofruar gar.an.ci për ish-Presidentin Hashim Thaçi i cili ndodhte në pa.rab.urg.im në Hagë.Kështu thuhet në par.ash.tres.at e avok.atit të ish-Presidentit Hashim Thaçi në Gjyk.at.ën Speciale, Gregory Keohe.”Më e rëndësishmja, që nga Vendimi i Parë, mbr.ojtja për Z. Thaçi tani ka marrë gar.an.ci me shkrim nga dy shtete, (“Shtetet e Treta”), njëra prej të cilave është një shtet kontribuues, për të leh.t.ësu.ar lir.im.in e z. Thaçi në ter.rito.ret e tyre përkatëse”.Megjithatë ende nuk dihet se cilat nga vendet kanë ofruar gar.anci për li.rim.in e Thaçit, teksa për këtë ishte përmendur edhe Sllovenia.

E, në rast se ndodhë që ish-presidenti i vendit, Hashim Thaçi të li.ro.het atëherë me Ii.gj i bie që Thaçi mund të mbr.ohet në li.ri.Lidhur me këtë media ka kërkuar përgjigje në Gj.yka.tën Spe.cia.le me se.li në Hagë.Zëdhënësi i Dhomave të Spe.cia.lizu.ara të Kosovës, Michael Doyle, pa dashur të japë përgjigje se a është e vërtetë që dy shtete kanë dhënë gar.anc.i për li.rim.in e ish-presidentit Thaçi, ka thënë se mund të drejtohemi vetëm tek përmbajtja e regjistrimeve publike.