Gazetari maqedonas: “Shqipëtarët janë shërbëtorë të Amerikanëve”

Gazetari kse nofo b maqedonas, Milenko Nedelkovski ka vazhduar me f ye rjen e shqiptarëve. Në një intervistë për një radio serbe ka the,ksuar se shqipt,arët janë fis ag re siv që janë rob të amerikan,ëve.Sipas tij, shqiptarët nuk janë faktor në Ballkan,

por do të jenë faktor deri sa në këtë rajon janë amerikanët.Nedelkovski ka drejtuar edhe akvu,za të rë nda të tjera ndaj shqi,ptarëve, duke fy,er dhe nënvlerë,suar në çdo aspekt, p,ërfshirë edhe përfaqësuesit politik.