Zbulohen sekretet me te fshehta qe kryeministri Avdullah Hoti ishte i gatshem ta firmoste Asociacionin

Zbulohet rapo,rti për të cilin Gjermania ishte e shqet,ësuar: Avdullah Hoti ishte i gat,shëm të fillonte bise,dat për Asociacionin.Sot është publi,kuar raporti i i përgatitur nga ish-Koordinatori Shtetëror, Skender Hyseni i da,tës 30 dhjetor 2020, për rrj,edhën e dialogut Kosovë-Serbi që nga rin,isja deri në fund të vitit 2020.

Në këtë rapo,rt është treguar koha e mbajtjes së takim,eve dhe personat më të cilët kanë disk,utuar krerët e shtetit për këtë proces.Në faqen 21 të këtij rap,orti theksohet se koordina,tori Hyseni e priti në zyrë të ngarkuarin me punë në Ambasadën gjermane, Jean-Axel Voss më 25 shtator.

Tutje Hyseni shk,roi se Berlini është shumë i shqe,tësuar me deklaratën e kryemin,istrit të atëhershëm, Avdullah Hoti , për asociacionin duke e cit,uar Jean-Axel Voss të ketë thënë se Hoti nuk mund të ref,uzoj diskutimin e të gjitha temave për të cilat ai vet është pajt,uar që në takimin e parë në Bruksel me pres,identit serb Vuqiq.

“KM Hoti riko,nfirmoi qëndrimin e tij se ishte i gat,shëm të fillonte bisedat në Bruksel për statu,tin e asociacionit, por u bëri lut,je që ta përkr,ahnin që kjo temë të lihej për një fazë më të vo,nshme të dia,logut, me shpresë se në ndërkohë, spek,tri po li,tik, do të arrinte co nse,nsus rreth kës,aj teme”, thuhet në dokument.