Rinia Që Nuk Bën Asgjë, 209 Mijë Të Rinj As Në Punë E As Në Shkollë

Këta të rinj janë të moshës 15-29 vjeç, dhe në grup moshën e tyre zënë 1/3. Pra, thuajse një në tre të rinj, në vendin tonë, as punon e as shkollohet. Shifrat më të fundit i takojnë vitit 2017.

Të njëjtat të dhëna tregojnë se, numri i atyre të rinjve në këtë grup moshë, të cilët janë në marrëdhënie pune fiksohet në 219 mijë, pra thuajse i njëjtë me atë të atyre të rinjve, të cilët nuk bëjnë asgjë.