Është mbajtur sekret prej vitesh! Pija që heq dhjamin në bark, kofshë e vithe

Gjatë fazës që ju konsumoni ushqime me tepricë, apo edhe kur konsumoni ushqime që ju japin shumë kile, ju e gjeni veten të rënduar dhe kërkoni sa më parë t’i ktheheni normalitetit. Por, kilet e tepërta mund të jenë një problem për ju por ajo që është më shqetësuese është fakti se trupi juaj merr deformime të ndryshme. E thënë kështu, dhjami i tepërt krijon një masë të madhe, duke bërë që barku tu varet.

During the phase when you consume foods in excess, or even when you consume foods that give you a lot of pounds, you find yourself overweight and seek to return to normal as soon as possible. But, excess pounds can be a problem for you but what is most worrying is the fact that your body gets various deformities. That being said, excess fat creates a large mass, causing your stomach to sag.