Test logjik: Cili nga djemtë po mban më shumë peshën e trungut?

Një test psikologjik shërben për të vlerësuar me mjete testuese të posaçme mënyrat se si zgjidhen disa detyra. Testet psikologjike sigurojnë të dhëna për sjelljen e parashikuar në situata të tjera të jetës reale, që përfshijnë të njëjtat kërkesa.

Proçeset e testimit psikologjik shërbejnë gjithashtu për të qartësuar probleme të ndryshme psikologjike. Testi psikologjik përdoret në të gjitha grupmoshat, nga fëmijët deri tek të moshuarit.

Në këtë test psikologjik, ju ftojmë që ta testoni veten se cili nga djemtë po mban më shumë peshën e trungut? Nëse nuk arritët ta gjenit, ne e kemi përgjigjen për ju. Djali në mes, mban 25% më shumë të peshës së trungut.