Mjeket japin urdher: Nëse vuani nga keto semundje mos i fusni ne goj domate, mësoje sa nuk është von

Megjithëse domatet e freskëta përmbajnë vlera të larta ushqimore, niveli i likopenit rritet kur ato janë të gatuara. Gjatë gatimit tek domatet ndodh një proces kimik që rrit nivelin e likopenit. Salca e domateve ka gjithashtu shumë vlera kur gatuhet, por duhet të bëni kujdes që të mos përdorni salcën nga kutitë prej teneqeje, por nga shishet apo vazot prej qelqi.

Although fresh tomatoes contain high nutritional values, the level of lycopene increases when they are cooked. During cooking, a chemical process occurs in tomatoes that increases the level of lycopene. Tomato sauce also has a lot of value when cooking, but you have to be careful not to use sauce from cans, but from bottles or glass jars.