Hoxha kosovar: Përdorimi i Wi-Fi të kojshisë është haram i madh

Hoxha i njohur kosovar, në një video të publikuar në media ka thënë se është haram i madh përdorimi i Wi-Fi të kojshisë.
“Përdorimi i Wi-Fi të kojshisë dhe jo vetëm të kojshisë po Wi-Fi të gjdo njërit, pa leje të pronarit nuk lejohet. Sidomos Wi-Fi i kojshisë nuk lejohet, për arsye se dënimi dhe mëkati është më i madh.” tha ai.