Edhe pse i therrasim “gërrnaça” e shume epitete tjera, shikojeni si ky mergimtar nuk i mban dot lotet per braktisjen e vendlindjes

Mërgimtari nuk mban dot lo,tët: Do të më mungojë shumë Kosova.Një mër,gimtar ka shpërthyer në lot teksa po ktheh,ej pas në perëndim, pas pushimit në Kosovë.Ai ka thënë se nuk ka qenë qe dy vit,e në Kosovë, dhe teksa është pyetur se a i ka mun,guar vendi ynë, ai ka shpërthyer në lot duke thënë se i ka mun,guar shumë Kosova.

Ai ka thënë se do ta merr malli shumë për prind,ërit dhe për familjarët e tjerë.Kujtojmë se disa mërgim,tarë nuk kanë qenë qe dy vite në Kosovë për shkak të situatës pj,an dejmike në vend.