Nuk e paskemi ditur : Duke ngrene Fasulet do kuroni 2 nga problemet me të përhapura tek shqiptaret

Në dimër fasulet janë ndoshta ushqimi me i përdorshëm i shqiptarëve. Por duke ditur vetitë shëndetësore që ne marrim prej tyre, ju do të kuptoni se ne nuk jemi populli i vetëm që i konsumojmë shumë. Ato janë të shëndetshme, për arsyet më poshtë: Fibrat e tretshme ndihmojnë që ne të ndihemi të ngopur, pasi ato ngadalësojnë tretjen dhe shkallën e urisë, deri në momentin që stomaku ynë të ndihet bosh.

In winter, beans are probably the most used food of Albanians. But knowing the health properties we get from them, you will realize that we are not the only people who consume a lot of them. They are healthy, for the following reasons: Soluble fiber helps us feel full, as they slow down digestion and the rate of hunger, until our stomach feels empty.