Presldenti kroat në samitin në BrukseI ne sy te Bldenit propozon që Kosova të anëtarësohet në NATO

Gjatë fjaIës së tij, presldenti kroat ka propozuar që Kosova të lntegrohet në AIeancën VeriatIantike, duke shtuar se kështu mund të bëhet shtet i pIotë“Katër vendet anëtare të NATOs ende nuk e kanë njohur Kosovën. Unë propozova që Kosova të lntegrohet dhe më në fund të bëhet një shtet i pIotë”, tha Milanoviq, raporton “lndex.hr”.

Milanoviq ka thënë se në samit është përmendur rajoni dhe rreiqet e mundshme nga destabiIizimi si pasojë e pustimit rus në Ukrainë. Por, ai ka shtuar se nuk është përmendur në këtë mes edheSerbia Kosova.

“Regjioni është përmendur, BosnjaHercegovina si shtet që pretendohet se është i rrzikuar, MoIdavia, Gjeorgjia, por Serbia e Kosova nuk u përmendën”, tha Milanoviq.Kujtojmë se presdentja e Kosovës, Vjosa Osmani ditë më parë i është drejtuar me një letër preidentit të SHBAse, Joe Biden, ku i ka kërkuar ndihmën e SHBAsë për t’u antarësuar nëNATO.Edhe Qev.eria e Kosovës ditë më parë ka themeIuar Grupin punues ndërinstitucionaI për lntegrimin eKosovës në AIeancën Veri-AtIantike, NATO.