Kryedipomatja Sllovene I Del Ne Krah Kosoves Per Liberalizimin E Vizave / ”BE-Se Po I Humb Besimi , Kosova I Ka Kryer Kushtet Qe Ne Vitin 2016”

Kryediplomatja e Sllo.venisë, Tanja Fajon, ka thënë se bashkë.ndjen me popujt e Ballkanit Perëndimor për, siç thotë ajo, zemëri.min, zhgënjimin ndaj BE-së.

Fajon ka përkujtuar kohën kur Kosova kishte për.mbushur të gjitha kriteret për li.beralizim vizash më 2016-ën, por që prej atëherë nuk ka pasur progres nga ana e unionit evro.pian.

Fajon këto deklarata i ka dhënë në një intervi.stë për Agjencinë e Lajmeve të Slloevnisë, duke e parë si “të hi.dhur” samitin e fundit ndërmjet BE-së dhe Ballkanit Perën.dimor.

“Në këtë kontekst, kuptoj edhe zemë.rimin, e zhgënjimin e popujve të Ballkanit Perën.dimor, sepse BE-ja po humbet besueshmërinë në pro.cesin e zgjerimit.

Kujtoni kur Kosova i përmbushi ku.shtet për liberalizimin e vi.zave vite më parë, por liderët evropianë ende nuk kanë gjetur ko.nsensus politik deri më sot.

Ngja.shëm po ndodh edhe me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Në fund të fundit, Bosnja e Hercegovina tashmë për.mbush disa kritere për të marrë statusin e kandidatit. Mirë.po, megjithatë, Moldavia ka fituar statusin në një kohë shumë të shku.rtër dhe pa asnjë kriter.

Kjo është e vë.shtirë për t’u kuptuar, e vështirë për t’u justifikuar, prandaj di.skutimi me liderët e Ballkanit Perën.dimor në sa.mitin e Brukselit ishte shumë i hidhur”, deklaroi ndër të tjera ministrja e Punë.ve të Jashtme e Sllovenisë.

Kosova më 2016-ën kishte për.mbushur të gjitha kriteter e liberalizimit të vizave me nën.shkrimin e Demarkacionit për kufirin me Malin e Zi dhe ra.tifikimin e tij në Kuvendin e Kosovës, mirë.po një gjë e tillë nuk ndodhi. Pri.tej që Kosova të futej në një pako me Moldavinë e Ukrainën për çë.shtjen e të lë.vizurit lirshëm në zonën Schengen.

Ajo ka thënë se i druhet një Iu. fte të mundshme, nëse BE-ja nuk anga.zhohet më shumë drejt Ballkanit Perëndimor. Kryediplomatja sllovene ka njo.ftuar edhe se ka pasur një bisedë me mi.nistren e Jashtme të Francës, Catherine Colonna, ku i ka kër.kuar progres shtetit fra.ncez drejt Ballkanit Perëndimor.