Iluzioni optik që po “çmend” rrjetin, a lëvizin në të vërtetë kubat?

Me sa duket ata janë dy kuba transparentë në një sfond blu që duket se lëvizin rreth ekranit ndërsa ndryshojnë ngjyrat.

Në realitet ata nuk lëvizin por ky është thjeshtë një iluzion optik që krijohet nga ndryshimi i ngjyrave. Për të provuar se kubat nuk lëvizin, mjafton të vendosni një fletë apo një send të drejtë në skajet e tyre për ta vërtetuar.

Fenomeni quhet Reverse Phi Illusion.