Shtëpia e cila bëhet me shtγρjen e një bυ toni për υetëm 10 minuta

Shtëpitë familjare janë inspirim i përhershëm për të gjithë ne, mirëpo atë që e ka shp/ikur

kompania TEN FOLD Engineering paraqet këna/qësi të veçantë për të gjithë ata të cilët i duan zgjidhjet inovative.

Me vetëm një sht/ypje të bu/toni, rimorkoja lëvizëse transformohet në një shtëpi tepër të bukur me enterier modern, madje për vetëm 10 minuta.

Dhe ajo që është më e mira nga e gjitha – atë shtëpi mund ta vendosni pothuajse kudo që dëshironi.

Nga madhësia origjinale kur është e paçm/ontuar, shtëpia mund të rritet edhe deri në tri herë, ndërkaq pastaj mund ta montoni dhe ta zhvendosni në ndonjë lokacion tjetër, ose së paku ta tran/sformoni në hapësirë afa/riste nëse në momentin e caktuar ju është më e nevojshme. Se si duket e gjithë kjo, mund ta shihni në video-xhi/rimin në vazhdim.