Nuk ka pare Serbia me i ble kullat e mia! Vëllau i dëshmorit refuzon një milion euro për t’i shitur shtëpitë në Mitrovicë!

Nuk ka pare Serbia me i ble kullat e mia!

Ali Kadriu nga lagjia “Kroi i Vitakut” në Veri të Mitrovicës, është shqiptari i parë që rezistoi pengesave nga serbët për të ndërtuar shtëpinë në këtë lagje.

Ndërtimi dhe renovimi i shtëpive, pas lu ftës në veri është shumë i vështírë.

Mirëpo, Ali Kadriu me këmbën guljen e tij arriti ta ndërton shtëpinë me disa karakt eristika të veçanta.

Edhe pse qeveria serbe i ofroi shumë të mëdha të parave për të shitur tokën dhe shtëpinë, por Aliu nuk pranoi.

“Kam ardh i pari këtu me ndërtu dhe ka qenë shumë vështírë.

Këtu nuk kanë lënë serbët mirëpo këmbëngulja ime dhe arrita me ndërtu shtëpinë.

Ka qenë krejt e rrethuar me KFOR e UNMIK si visha me ndërtu me largojshin me kanë dërgu në bu rg”, tha ai.

Kullën që ndërtoi pas luf tës me idenë e vëllaut të tij që ra dësh morë, ka karakteristikat shumë të rralla dhe që lidhen me ngj arjet me vlerë për Kosovën.

Shiko Videon: