Super i ta lentuar/ Nxënësi shqiptar fiton olimpiadën mbarëkombëtare të matematikës

Nxënësi i gjimnazit j opublik “Ri lindja” në Durrës, Krisel Leka është shp a ll ur fitues në Ol impiadën e XXII Mbarëkombëtare “Fe st-Matematika7”.

“Në ce remoninë e or ganizuar sot për Fituesit në Olimpiadën e XXII Mb arëkombëtare “Fest-Matematika7” nxënësi jonë KRISEL LEKA u vlerësua me ÇMIM TË PARË. Ai është një nx ë n ës i ta lentuar në të gjitha lë ndët, por me pa sionin dhe in teligjencën e tij në fushen e matematikes, sot ishte i vetmi nga qyteti i Durrësit me cmim të parë që nd e r oi shkollën “Ri lindja”.”, shkruan gjimnazi “Rilindja” në një postim në Fa cebook.