Komedianja Amerikane perqesh Kosoven: “13 Vite shtet kane zgjedhur dy gra Presidente”

Ditë më parë në Los Angeles është mbajtur festivali i komedive “Netflix Is A Joke”, ku emra të njo’ hur të artistëve amerikan kanë p’ rezantuar punën e tyre dhe kanë mbajtur fjalime.

Në mesin e tyre ishte edhe ko’ medianja, prod’ ucentja dhe prezantuesja e njohur, Michelle Wolf e cila u p’ rezantua në shfaqjen “Bill Burr Presents: Friends Who Kill”.

Wolf gjata shfaqjes ka kri ”tikuar hapës’ irën që iu është dhënë gjinisë fem’ ërore në qev’ erisjen amerikane dhe për atë se si Kamala Harris është fe’ mra e parë zëven ‘dëspr’ esidente e ShBA-ve.

Michelle në fjalimin e saj ka marrë shembull Kosovën, që për 13 vite si sh’ tet i pa’ varur tashmë ka patur dy femra pre’ sidente.

“Amerika është n’ doshta vendi i fundit që ka f’ emra në qe ‘verisje, ajo madje nuk është as udhëh’ eqëse, ajo mund të jetë vetëm nëse Biden fle më gjatë, Kosova është e pava’ rur prej 13 vitesh dhe deri tani kanë patur dy femra presi’ dente”, ka thënë ndër tjera Wolf.

Kujtojmë që femra e parë p’ residente në Kosovë u zgjodh Atifete Jahjaga e cila udh’ ëhoqi sht’ etin nga viti 2011 deri në 2016, ndërsa aktu’ alisht në krye të vendit është një tjetër femër, Vjosa Osmani nga prilli i vitit të kaluar.