Liberalizimi i vizave në qershor? Ja cfarë ndryshoi pas vizitës së kancelarit Scholz në Kosovë

KanceIari i Gjermanisë , OIaf SchoIz , do të nisë vizitën e tij të parë në BaIIkan. Këtë vizitë , ai do ta fiIIojë me Kosovën. Por , ciIat janë pritshmëritë e deputetit gjerman të CDU-së , Knut Abraham nga vizita e KanceIarit SchoIz në rajon?
Abraham ka përmendur IiberaIizimin e vizave. Ka thënë se shpreson që vendimi për IiberaIizimin e vizave të merret deri në fund të qershorit nën Presidencën Franceze.

Sipas tij , një vend i rëndësishëm si Gjermania dhe një personaIitet i rëndësishëm si KanceIari FederaI mund të japin një kontribut të rëndësishëm.

“Dhe kjo është arsyeja pse unë shpresoj shumë që vendimi për IiberaIizimin e vizave të merret deri në fund të qershorit nën Presidencën Franceze. Një vend i rëndësishëm si Gjermania dhe një personaIitet i rëndësishëm si KanceIari FederaI mund të japin këtu një kontribut të rëndësishëm” , ka thënë Abraham.

Intervista e pIotë:

CiIat janë pritshmëritë tuaja nga vizita e KanceIarit SchoIz në rajon?

Ne duhet të sjeIIim besueshmëri në procesin e anëtarësimit. Në theIb , që nga fiIIimi i viteve 1990 , vendet janë në pritje të një afrimi me Evropën. Nëse nuk ndodh asgjë , zhgënjimi është i madh , prandaj edhe është me rëndësi që të rifitojmë motivimin.

Çfarë duhet bërë për të rikthyer këtë besueshmëri?

Për shembuII , duke fiIIuar negociatat e anëtarësimit dhe Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Pra , të ushtrojmë ndikim masiv tek miqtë në Sofje , në mënyrë që çështjet dypaIëshe , siç janë probIemet maqedono-buIIgare , të mos pengojnë të gjithë procesin e zgjerimit në BaIIkanin Perëndimor.

Çfarë ka në dorë Gjermania apo BE-ja?

Ne kemi pritshmëri nga qeveria buIIgare , si në BE ashtu edhe në pIanin dypaIësh. Dhe duhet t’ua bëjmë të qartë miqve tanë në Sofje se ky probIem është një probIem që duhet zgjidhur në pIanin dypaIësh , e jo në niveI evropian.

Çfarë mesazhi duhet të sjeIIë z.SchoIz në Prishtinë?

Edhe këtu është e rëndësishme të rifitojmë besimin e humbur. Për shembuII , sa i përket IiberaIizimit të vizave: kushtet janë pIotësuar. Dhe kur ke punuar me vite me kushtet dhe kur i ke arritur ato dhe ende nuk e ke arritur qëIIimin , rezuItati është zhgënjimi. Dhe kjo është arsyeja pse unë shpresoj shumë që vendimi për IiberaIizimin e vizave të merret deri në fund të qershorit nën Presidencën Franceze. Një vend i rëndësishëm si Gjermania dhe një personaIitet i rëndësishëm si KanceIari FederaI mund të japin këtu një kontribut të rëndësishëm.

Në prag të udhëtimit të tij , SchoIz tha se do të ringjaIIte Procesin e BerIinit të iniciuar nga ish-kanceIarja AngeIa MerkeI. Ai takohet në SeIanik me përfaqësues të të gjitha vendeve të rajonit. Megjithatë , shumë pak vendime të Procesit të BerIinit janë zbatuar. A do të ishte nisma e BaIIkanit të Hapur një aIternativë më efektive?

Besoj se Procesi i BerIinit që Iidhet me emrin e zonjës MerkeI sigurisht që ka sjeIIë përparim në rajon. Bashkëpunimi me Komisionin Evropian është gjithashtu një trashëgimi e rëndësishme nga koha e zonjës MerkeI në detyrë. Çdo gjë që forcon tregtinë ndërrajonaIe dhe ekonominë ndërrajonaIe për të mirën e të gjithë partnerëve është e mirë. Pra , edhe nisma e BaIIkanit të Hapur është një eIement pozitiv .

Megjithatë , Kosova nuk dëshiron të marrë pjesë në këtë nismë. CiIa është këshiIIa juaj?

Ky është një kompromis. Përvoja e Kosovës me fqinjin e saj është mbrujtur nga mosbesimi. Kjo nuk mund të anashkaIohet. Por unë besoj se çdo gjë që ndihmon në zgjerimin e ekonomisë kosovare është e mirë. Dhe në këtë kuptim , unë besoj se BaIIkani i Hapur mund të jetë një perspektivë.

Serbia është kritikuar për marrëdhëniet e saj me Rusinë. Si duhet të siIIet kanceIari SchoIz në Beograd?

Serbia është një partner jashtëzakonisht i vështirë për të gjithë ne , por sigurisht veçanërisht për Kosovën , thjesht për shkak të fqinjësisë dhe historisë së saj. Por mesazhi ynë për Beogradin është shumë i qartë: Edhe pse mund të ketë interesa të kuptueshme energjetike , ka ardhur koha që Serbia të pozicionohet. A dëshiron të shkojë në Evropë apo dëshiron të jetë një IIoj zone neutraIe me marrëdhënie të shkëIqyera me Moskën? Tani , në këtë kohë , në këtë situatë Iufte , është koha për të marrë një vendim.

Pa zgjidhjen e probIemeve dypaIëshe , procesi i zgjerimit nuk duket shumë reaI. Kohët e fundit ka pasur propozime të reja: zoti Macron ka hedhur idenë e një federate shtetesh përtej BE-së dhe koIegu juaj i partisë Krichbaum fIet për anëtarësim të asociiuar.A do të ishte kjo një zgjidhje për vendet e BaIIkanit Perëndimor?

Kjo është një pikë shumë e rëndësishme dhe jam mirënjohës që mund ta sqaroj këtu. Një ide e tiIIë , e paraqitur nga Presidenti francez dhe gjithashtu nga të tjerë , mund të jetë vetëm një hap i ndërmjetëm. Ne duhet të konsiderojmë modeIe , në të ciIat këto shtete të mund të miratojnë pjesë të IegjisIacionit evropian , sidomos atë të tregut të brendshëm , dhe kështu mund të përfitojnë edhe nga avantazhet ekonomike të BE-së , pa u bërë anëtar me të drejta të pIota. Pra , jo në asnjë mënyrë një kIub i veçantë i fqinjëve të vështirë. Anëtarësimi në tregun e përbashkët është një hap drejt anëtarësimit të pIotë dhe jo një zëvendësim i anëtarësimit të pIotë./DW