Mos e bëni më këtë gabim kur lani kokën sepse mund t’ju shkaktoje keto deme për shëndetin

Flokët mund të jenë shumë të ndryshueshëm. Disa herë mund të duken shumë bukur dhe herë të tjera një rrëmujë e vërtetë. Disa herë thjesht një truk në mënyrën si i lajmë flokët mund t’i bëjë ata të butë dhe të mrekullueshëm. Prisni aq gjatë sa mundeni ndërmjet larjeve Thjesht, kjo varet nga ju. Mund t’i lani flokët tuaj një herë në javë gjatë dimrit dhe në baza ditore gjatë verës. Mbani mend, ju duhet t’i lani flokët sa herë që e ndjeni se duhet të lahen.

Hair can be very changeable. Sometimes it can look very nice and other times a real mess. Sometimes just a trick on how to wash your hair can make it soft and gorgeous. Wait as long as you can between washes Simply, it’s up to you. You can wash your hair once a week during the winter and on a daily basis during the summer. Remember, you should wash your hair whenever you feel the need to wash it.