LAJM I MADH/ Gjesti i Presidentes se vendit po i gezon te gjithe qytetaret, ja se per cfare behet fjale

I vie fundi homologimit: Presidentja Osmani dekreton Li gjin për Automjetet,Presidentja Vjosa Osmani ka dekret,uar shpalljen e Li gjit për ndryshimin dhe plotës,imin e Li gjit për Automjete.Sipas njoftimit, për,mes Dekretit Nr. 113/2021, ka hyrë në fuqi Li gji Nr. 08/L-004 për ndrysh,imin dhe plotësimin e Li gjit Nr.05/L-132 për Auto,mjete, i miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, më 22.07.2021 dhe i pran,uar nga Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës, më 02.08.2021.“Me hyrjen në fuqi të këtij Li gji, përfundim,isht i vie fundi edhe procesit të homolog,imit të veturave të importuara në Republikën e Kosovës. Presidentja Osmani ka dekretuar po ashtu edhe shpall,jen e

Li gjit Nr. 08/L-014 për ratif,ikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2020 ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, të mirat,uar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, më 22.07.2021 dhe i pranuar nga Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës, më 02.08.2021”, thuh,et në njoftim.