Nuk eshte vetem nje legjende, ja perse njerzit me grupin e gjakut 0 jane vertet te vecante

Shpeshherë ndodh që njerëzit që kanë grup gjaku 0 të konsiderohen të vecantë. Kjo ndodh pasi mendohet se njerëzit me grup gjaku 0 janë pasardhës të njeriut të parë. Grupi 0 i gjakut ka qenë i pari që ka ekzistuar dhe ishte i paraardhësve të njeriut që njiheshin si gjuetarë të egër, pushtues dhe agresivë. Njerëzit që kanë aktualisht grupin e gjakut 0 kanë disa karakteristika të mira shëndetësore, por edhe personale.

 

It often happens that people who have blood type 0 are considered special. This is because people with blood type 0 are thought to be descendants of the first man. Blood type 0 was the first to exist and belonged to human ancestors known as savage, invasive and aggressive hunters. People who currently have blood type 0 have some good health but also personal characteristics.