Ku ishte Hashim Thaçi gjatë kohës kur Adem Jashari u rreethua nga serbët

Kur u suI mua familja Jashari Thaçi ishte bashkë me dy hero njët Fehmi Lladrovcin dhe Ilaz Kodrën duke e kaluar kufi rin.Epilogu ka siguruar një video ku treg on se ku ishin disa nga themeluesit e UÇK-së në kohën kur u suI mua familja Jashari.

Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli kishin organizuar një hyrje të veprimtar ëve të dalluar të diasporës për në Kosovë. Iufj ta e Prekazit shumë bash këIufj tëtar ë i gjeti duke e kaluar kufirin Shqipëri – Kosovë në Pashtrik.

Aty ishin; Hashim Thaçi Kadri Veseli Sami Lushtaku Sahit Jashari dhe Iufj tët arët të cilët më vonë ranë heroi kisht; Fehmi e Xhevë Lladrovci Ilaz Kodra e ko mandant Kumanova.Ky udhëtim ishte tepër i rëndë sepse bash këIufj tët arët kishin marrë lajmin për Iufj tën që po ndodhte në Prekaz vullneti ishte i madh për të ecur më shpejt por ishte e pamundur nga gjithë ato post-blloqe dhe shumë trup ave ush taj rake serbe të cilët ruanin kufirin. Pavarësisht vështirësive ata e kaluan kufirin dhe shkuan në Drenicë.SuI mi ndaj familjes Jashari ishte shumë mirë i organizuar nga for cat serbe sepse e gjithë lagja ishte e rrethuar nga forcat serbe dhe depërtimi për t’iu dalur në ndihmë ishte pothuajse i pamundur. Këtë e kanë thënë shpesh herë edhe anëta rët e familjes Jashari. Disa nga Iufj tët arët dhe familjarët që kishin bërë përpjekje për t’u afruar ishin vraj rë.