Eksperti Rus Me Deklaratë I “Dëshperon” Serbët / Kosova Kurrë Nuk Do Jetë Pjesë E Serbisë , Mjaft U Lodhët

Eksperti rus, Stanislav Bishok, i cili ka qenë mbeshte.tës i idesë për ndarjen e Kosovës, ka ndërruar mendje. Ai ka thënë se ndërkohë e ka kuptuar se ndar.ja nuk është zgjidhje.

“Deri vonë kam menduar se ndarja e Kosovës është zgji.dhja me e mirë, por ndërkohë e kam kuptuar se ky opsion nuk do të ishte i pranueshëm për asnjërën palë”. Bishok, ekspert i Fondit për Diplomaci Po.pullore në Moskë, e ka quajtur joreale ambician e Beogradit për ta kthyer Kosovën brenda kufi.jve të Serbisë.

“Gjithëkush që dëshiron ta shohë realitetin e kup.ton se në vetëdijen serbe Kosova është pjesë e Serbisë në këndvështrimin kulturor e etnik, por në këtë mo.ment është joreale të pritet kthimi i saj në kufijtë dhe nën sovranitetin e shtetit serb”, është shpre.hur ai. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

“Madje, edhe në qo.ftë se kjo do të mund të ndodhte, vështirë se do të funksiononte, sepse shqiptarët do të jenë shumicë në Kuvendin e Kosovës”, ka thek.suar Bishok. Ai ka shprehur bindjen se zgjidhja e çështjes së Kosovës do të gjen.det së shpejti. “Duke i pasur parasyh të gji.tha këto, nuk shoh zgjidhje të shpejtë të çështjes së Kosovës, mu ashtu siç nuk shoh zgjidhje të afërt të kon.fliktit izrealito-palestinez”, është shprehur eksperti rus.

Prandaj, ai i ka këshilluar serbët që “të jenë këmbë.ngulës” dhe “të kenë durim”. Stanislav Bishok ka thënë se është skeptik se mund të re.alizohet ideja për krijimin e “bIIokut ortodoks”. “Të them të drejtën, kam shumë dy.shime për mundësinë e formësimit të bllokut ortodoks. Kur e shohim se çfarë raportesh kanë Serbia dhe Bullgaria ose Rusia dhe Rumania, kjo më duket një ide mja.ft joreale”, është shprehur ai. (r.m.)