Dy nder themeluesit e parë te UCK-se Adem Jashari dhe Hashim Thaçi, do habiteni edhe kush tjeter ishte ne mesin e tyre

Kontaktet e para të Thaçit me Adem Jasharin u vendosën në 1989 nga Jakup Nura dhe Sami Lushtaku.Kontaktet e para të Hashim Thaçit me Adem Jasharin për orga nizimin i IegaI u vendosën në 1989 nga Jakup Nura dhe Sami Lushtaku. Këta dy të fundit ishin miqtë e ngushtë të ko mandantit legjendar adem Jashari.

Këtë e ka treguar vet presidenti Hashim Thaçi.Ish presidenti dhe njëkohësisht një ndër them,eluesit kryesor të UÇK-së z. Hashim Thaçi në vitin 2008 e kishte dhënë një intervistë të rëndësish,me për emisionin Opinion të Blendi Fevziu. Ai kishte treguar se kur në fillim të 1992 dhe 1993 kishin filluar t’i kryenin suI,met e para të ar matj,osu ra, ak si,jonet kanë qenë aq mirë të organizuara dhe aq mirë të përgaditura sa që shumë analistë ush tj,arak në Beograd që analizonin këto veprime, kanë thënë se është e pamundur që keta të jenë shqiptar, këta sipas Serbisë ishin të stër vitur në SH BA dhe Iz raeI.

Gjithashtu, ka pas edhe mendime të tjera se nuk janë ush tarj,ët e lirisë, por ishin milicia serbe që po vr itjej në mes vete.Në ak sij,onet e para kishin marrë pjesë shumë Iufj,tëtarë, përfshirë; Ko mandantin legjendar Adem Jashari, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Sami Lushtaku, Ilaz Kodra, Fadil Kodra, Jakup Nura, Sylejman Selimi, Besim Rama, Avni Nura e disa të tjerë.

Në atë intervistë ai kishte treguar për organizimet e para të UÇK-së, trajnimet dhe ak sij,onet e para. Ai kishte treguar se në Lëvizjen Popullore të Kosovës – LPK ishte inkuadruar nga Kadri Veseli.Gjithashtu, ai tregoi se pas ak sij,oneve të para të ar matoj,sura të muajit shtator 1992 dhe muajit maj 1993 Adem Jashari, Kadri Veseli dhe disa shokë kishin shkuar në Shqipëri për të marrë instruksione. Ko mandanti legjendar Adem Jashari kishte jetuar në hotelin ush tarj,ak të Tiranës me të gjithë bash këIufj,tëtarët.

Adem Jashari dhe Kadri Veseli e kishin thirrur në telefon Hashim Thaçin për të shkuar në Shqipëri, sepse ko mandanti Adem Jashari ishte dëshpëruar shumë pas qëndrimit në Tiranë. Sipas Thaçit, Adem Jashari nuk ishte përkrahur nga askush në Shqipëri dhe të vetmën mundësi që ia ofronte Shqipëria ishte një pasapo,rtë për të dalur nga Kosova.Për suI,met e ar matoj,sura, Serbia në vitin 1997 kishte lëshuar fle tar rest për komandantin legjendar Adem Jasharin, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Nurën, Fadil Kodrën e për bash këIufj,tëta rët e tjerë.