Albin Kurti “DRIDH” vendet fqinje. I jep mesazhin “RRUFE” Vucicit per Autostraden dhe Veriun

Vucic, thote se ne nje peri.udhe te shkurt kohore nis shtrimi modern e ma.siv siç e quan ai i magjistra.les Mitro vice Jarinje qe shtri.het ne token e Kosoves.Nje refu.zim ndaj ketij plani erdhi te enjten nga Prish.tina zyrtare.Prej zyres se kryemini.strit Albin Kurti , thane per Klan Kosova se shteti serb nuk mund ti kry.eje punimet ne autostraden per mendur.Edhe nga kabi.neti i kaluar qeveritar kishin lajmë.ruar se se shpejti nisin me pune konkrete ne vlere.simin e gjendjes se magji.strales MitroviceJarinje.

Ish mini.stri i Infra struktures, Arban Abrashi pati para lajmëruar studim fizibiliteti qe do te munde.sonte pastaj shtrimin ne total te auto.strades me te rende sishme ne veri te Kosoves.Magji.stralja Mitrovice Jarinje ku eshte pika kufi.tare NR 1 me Serbine eshte e gjate 53 kilo metra.