LAJM HISTORIK per shqiptarët, BIden nuk do ta refuzojë BABA Erd0ganin. Ata dy do ta bejne kete gje madheshtore per Kosoven

Akademiku gjerman: Biden nuk do të ref,uzojë Erdoganin, do të lobojnë bashkë për pavarësinë e Kosovës.Biden nuk do të refuz,ojë ofertën e Erdoganit që së bashku të lobojnë që sa më shumë shtete të pranojnë Kosovën, ka thënë akad,emiku i pavarur gjermane Franc – Lotar Altman, duke shtuar se mbetet të shihet sa mundet të kontri,buojë Erdogan në këtë çështje, shkruan “Danas”.

Altman kështu ka kome,ntuar për “Danas” deklaratën e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, se do përpiqet që sa më shumë sh,tete në botë të pranojnë Kosovën, si dhe gjatë seancës së Asamblesë së Përgj,ithshme të O K,B-së do të i propozojë presidentit të Sh B,A-ve Jo e Bi den që të punojnë së bashku rreth kësaj çështje.Sipas tij, Erdogan është “politikan që thjeshtë nuk mund ta kuptoni serio,zisht”.

„Ai flet sot diçka, e diçka tjetër nesër. Kosova është komb is lam dhe në par,im, Erdogan po ashtu mbështet bashkësinë boshn jake-is lame në BeH. Natyrisht një deklaratë e tillë mund të i bëjë dëm raportit të tij me Vuçiqi, por është inter,esant pse pikërisht në këtë moment ai vendosi të flas për një temë të tillë“, përfundoi akad,emiku gjerman.

“Erdogan është politikan i madh, realisht edhe Turqia është fuqi e madhe. Do të përpiq,em të bisedojë me të, deri me 1 shtator sipas marrëveshjes së Uashingtonit të dy palët duhet të përm,bahen mos të lobojnë për njohje apo çnjohje”, tha Vuçiqi sot, i pyetur të komentojë dekla,ratën e presidentit turk.