A jeni ne dijeni per takimin qe ka ndodhur mes ClAs dhe Halitit. Dalin ne shesh sekretet se cfare kane folur

Milaim Zeka Tregon Sekrete Te Pa Thene Se Cfare I Kishte Thene CIA Xhavit Halitit.Ish-reporteri i luftës, Milaim Zeka, ka folur për ko.hën e luf,tës në Kosovë.Zeka tregon se çka iu tha qe.verisë amerikane nga Bujar Bukoshi, Veton Su.rroi e Xhavit Haliti.

“Njeriu i parë që ka hapur frontin deri në State Departament, që s’ka lën,ë sen të ze.zë pa folur kundër njerëzve të UÇK’së, ka qenë Bujar Bukoshi”, thotë Zeka në Pre.ssing.‘A i ka taku Bujar Bukoshit e Veton Surroit e do të tj,erëve pasi u v.r.a Adem Jashari në Pre.kaz me dip,lomatë botërorë me fol për ngjyrimet politike të njerëzve të luf.tës, nuk u ka taku”, tho,të ai.

“CIA amerikane edhe përfaqësuesit e shtetit amerikan një gjë i kanë thënë Xhavit Halitit; “Ne po e duam vetëm një ga,rancion. A pra,noni ju ndihma nga vendet arabe, a pranoni armë nga ven.det arabe, a do të veproni ju sikurse Bosnja?”, shpjegon Zeka në Pres.sing.

“Xhaviti dhe të tjerët thonë kështu: “Ne vetëm nga Perë.ndimi dhe ne do t’i ndjekim udhëzi,met vetëm nga ju”.”, tha Zeka.“Këtë po ta ilustroj me një shembull”, vazhdoi Zeka. ‘Ka ar.dhur një anije me arm.ët më mode,rne që u bll,okua në detin Adriatik, sepse ka ard,hur nga Irani”, tha ai.