Bashkimi Evropian po perdor Specialen per te zhdukur çlirimtaret e Kosoves – Ja çfare po kurdiset

Bashkimi Evropian po perdor Specialen per te zhdukur çlirimtaret e Kosoves – Ja çfare po kurdiset.Profesori ame ri,kan: BE’ja po e pērdor Specialen pēr zhdukjen e çlirim,tarēve tē Kosovēs, era e diçkaje tē kurdisur.

Nē njē opinion nga National Interest ku profesori ame ri,kan i mēshon alarmit pēr rrit,jen e prezencēs ame ri,kane nē Ballkan duke goditur influencēn e BE-sē qē e favorizon Serbinē ngrihen pretendime mjaft interesante.Njē ndēr to, ka tē bēj me Gjh,ykat ēn Speciale.Profesori ame ri,kan Ivan Sascha Sheehan konsideron qē BE-ja po e pērdor

Gjh,ykat ēn Speciale pērkundēr qē ka pro bIeme serioze me rendin dhe li gjin.Sheehan madje para,sheh edhe gē,rryejen e dē,mtimin e demokracisē sē pavarur tē Kosovēs nga Bashkimit Evro pi,an.“Mbikēqyrja evro piane ēshtē provuar tē jetē njē lēmsh i pazgjidh,shēm pēr rendin dhe li gjin nē Kosovē. Dhe njē anim gjithnjē e mē i madh evro pian ndaj Serbisē – qē po i pēr,ngjan çdo ditē e mē shumē njē shteti autoritar – mund tē pritet qē ta gērryej e dē,mtojē demokracinē e pavarur shumēpartiake tē Kosovēs nē vitet qē vijnē.” – shkruan ai, pērcjell Periskopi.

Mē tej, ai konsideron se Gjh,ykata Speciale ēshtē nē duart e Bashkimit Evro pian.“Qē ta themi troç: BE-ja duket se po e pērdorē Gjh,ykatē n Speciale pēr t’i zhdukur liderēt e çlirimit tē Kosovēs nga politika e saj kombē,tare.” – thotē ai.