BIeu një SHTËPl dhe s’Iinte askënd ta SHlHTE, ngeIin pa fjaIe kur futen brenda (Foto)

Kjo shtëpi është e vendosur në Newport, Oregon, dhe nga ana e jashtme, ajo duket mjaft normale dhe modeste.
Ajo përfaqëson ndërtimet tipike amerikane, të cilat nuk shquhen për asgjë në veçanti.

Megjithatë, sekreti i fshehur pas mureve të saj, është një surprizë absolute.
Pronarja e këtij vendi është Almine Barton, e cila është mi;stike, vizionare dhe shkrimtare. Në vitin 1979 ajo bleu pronën, e cila duket të jetë një shtëpi tipike për një familje të madhe.

Dekada më vonë, çdo gjë brenda ishte praktikisht e pandryshuar.Të gjithë kanë qenë kuriozë për të parë se çfarë fshihet në atë shtëpi dhe pas shumë vitesh ajo ka vendosur që ta tregojë.