Keni probleme me nyjet dhe ju kërcasin kockat? Njihuni me ushqimet që duhet të hani

Artriti mund të jetë një gjendje e pakëndshme dhe e dhimbshme për të jetuar. Llojet e ndryshme të gjendjes mund të shkaktojnë që nyjat tuaja të ndjehen të fryra, të ndjeshme, të ngurtësuara ose të përflakura, ose të çojnë në dobësi dhe humbje të muskujve. Megjithëse nuk ka shërim, mendohet se dieta mund të luajë një rol në menaxhimin e simptomave.

Arthritis can be an uncomfortable and painful condition to live with. Different types of the condition can cause your joints to feel swollen, tender, stiff or inflamed, or lead to muscle weakness and wasting. Although there is no cure, it is thought that diet can play a role in managing symptoms.