Mos i hani me, këto ushqime po jua rrisin yndyrat në gjak dhe po dobesojne në heshtje zemrën tuaj

Ushqimet që konsumoni çdo ditë apo aktiviteti fizik ndikojnë ngushtë në shfaqjen e sëmundjeve ose jo. Kolesteroli i lartë, me siguri e keni dëgjuar të përmendet shpesh pasi shkakton një sërë problemesh. Qarkullimi i dobët i gjakut fillon dhe dëmton organet e tjera të trupit. Ngadalë organizmi krijon mundësitë për shfaqjen e sëmundjeve të tjera të rënda.

The foods you consume every day or physical activity closely affect the onset of disease or not. High cholesterol, you have probably heard it mentioned often as it causes a variety of problems. Poor blood circulation starts and damages other organs of the body. Slowly the body creates opportunities for the emergence of other serious diseases.