Turqit ”çojn pesh” gjithë botën me fjalët që i thanë për Skënderbeun dhe betejat e tij…

Gjergj Kastrioti (1405 –17 janar 1468), i njo.hur si Skenderbeu, ishte nje fisnik dhe udhe heqes ushta.rak shqiptar. Skenderbeu gjith mone e nenshkroi veten si Zot i Arberise (lati nisht: Dominus Albaniae), dhe nuk pretendoi tituj te tjere per veç tij ne dokumentet zyrtare.

E pra nojne edhe turqit: Gjergj Kastrioti Skenderbeu ishte tme.rri i otomaneve ku ne çdo beteje i mundi madje edhe vet Sulltan Fatihu u rikthye i turperuar nga per ballja me gjeniun ushtrak shqiptar.
Nje doku mentar turk i pbulikuar ne Youtube tregon historine e lavdishme te lu.fterave te Skenderbeut kunder ushtrive push tuese turke ne Arberi.

Dokumen tari turk tregon ne detaje se si Skenderbeu edhe pse me nje ushtri te vo.gel i mundi turqit ne çdo beteje.

Me poshte eshte dokumentari i bere nga turqit.