Nëse doni kocka dhe kujtesë të fortë, përdoreni rrushin në këtë mënyrë dhe do befasoheni

Dikur rrushi konsiderohej si “ushqimi i perëndive”. Përveçse është një lëndë e parë e vlefshme për verën, rrushi është edhe një ushqim i shijshëm gjatë muajve të verës dhe vjeshtës. Rrushi është gjithashtu një burim i shkëlqyer i manganit, një mineral që lehtëson metabolizmin e proteinave dhe karbohidrateve dhe aktivizon enzimat përgjegjëse për përdorimin e lëndëve ushqyese kryesore, siç janë vitaminat B.

Grapes were once considered the “food of the gods”. Besides being a valuable raw material for summer, grapes are also a delicious food during the summer and autumn months. Grapes are also an excellent source of manganese, a mineral that facilitates the metabolism of proteins and carbohydrates and activates the enzymes responsible for the use of key nutrients, such as B vitamins.