Milosheviqi ma tha: “Gjeneral Clark, shqiptarët janë njerëzit e mi, Unë nuk do t’i Iëndoj”

Kështu mësohet t’i ketë thënë presidenti i Maqedonisë, Kiro Gligorov, në 1999-ën, ish-komandantit të lartë të NATO-s, Wesley Clark.

Clark, i cili drejtoi fushatën e b ombardímeve të NATO-s kundër f orcave serbe në vitin 1999, në një deklaratë për Zërin e Amerikës në gjuhën serbe tregoi një bisedë me presidentin Gligorov.

“Presidenti maqedonas, Kiro Gligorov, më thirri dhe më tha: ‘E dini, do të keni p roblem të madh në Kosovë.

Atje do të bëhet l uftë, sepse shqiptarët nuk janë si boshnjakët: ata nuk durojnë. Ata do të l uftojnë’. Dhe, kështu ndodhi, l uftimet nisën”, thotë Clark.

Po ashtu, ai ka thënë se si ambasadori Richard Hoblrooke kishte shkuar në qershorin e vitit 1999 për takim me Sl obodan Milo sheviçin.

“Më lidhi me telefon me Mi llosheviçin, të cilin e njihja nga koha e Daytonit dhe i thashë: ‘Ju lutem, mos ia bëni këtë popullit shqiptar’.

Ai më tha: ‘Gj eneral Clark, këta janë njerëzit e mi. Unë nuk do t’i l ëndoj’.

Natyrisht, kjo ishte gënj eshtër, sepse s pastrími etník tashmë po ndodhte”, tha Clark.”