Personat që hanë vezë të ziera duhet Urgjentë ta degjojne këtë: Do negeleni pa fjale

Pavarësisht përmasave të saj, veza përmban një sasi të madhe të substancave ushqyese themelore për shëndetin tonë, sepse e bardha dhe e verdha e vezës përmban sasi të madhe proteinash. Veza përmirëson përqendrimin. Studimet kanë treguar se përmes konsumimit të vezëve ju mund të bëheni edhe më të vëmendshëm. Veza është e mbushur me 14 ushqyes themelorë, 5 gramë yndyrë dhe 70 kalori.

Regardless of its size, egg contains a large amount of nutrients essential for our health because egg white and yolk contain large amount of protein. Egg improves concentration. Studies have shown that by consuming eggs you can become even more attentive. Egg is packed with 14 essential nutrients, 5 grams of fat and 70 calories.