Studenti që mori 0 pikë në provim por ishte i saktë në të gjitha përgjigjet

Një student një herë, u përgjigj kështu në pyetjet e provimit:

Në cilën betejë vdiq Napoleoni?

– Në betejën e tij të fundit.

Ku ishte e nënshkruar Deklarata e Pavarësisë?

– Në fund të fletës.

Cili është shkaku kryesorë për ndarje?

– Martesa…

4. Cili është shkaku kryesorë për dështim?

– Provimet.

Ç’ka nuk mund të hamë në mëngjes?

– Drekë dhe darkë.

Ç’është ajo që duket si gjysëm molle?

– Gjysma tjetër.

Nëse hedhni një gur të kuq në një det të kaltërt, atëherë ç’farë ndodh me gurin?

– Laget.

Si mundet njeri të qëndrojë 8 ditë pa gjumë?

– Pa problem, duke fjetur natën.

Si mund të ngreni një elefant me një dorë?

– Nuk besoj se do të gjeni elefant që ka vetëm një dorë.

Nëse keni 3 molla dhe 4 portokalla në një dorë, dhe 4 molla dhe 3 portokalla në dorën tjetër, ç’është ajo që keni në fakt?

– Duar shumë të mëdha!

Nëse 8 njerëzve ju janë dashur 10 orë për të ndërtuar një murë, atëherë sa

orë do t’u duhen 4 njerëzve?

– Asnjë orë! Muri tashmë është i ndërtuar.

Si do të mund të hedhni një vezë të pa zier në dysheme prej betoni, pa e thyer atë?

– Si të doni, dyshemetë prej betoni thyhen shumë rëndë