Kosovarĭ rrëfen se sĭ u mashtrua dhe pagoĭ 9 mĭjë euro për vĭzë false

Është a rrestuar një person i cili falsifikonte dokumente. Madje vetëm për një të tillë ai kishte marrë nëntë mijë euro nga një qytetar i Rahovecit. Ky i fundit e zbuloi atë kur mori rrugë për në Slloveni por që në Serbi u ndalua dhe u zë me vizë false.

Basri Kryeziu nga Xerxa e Rahovecit u befasua nga policia serbe kur arriti në Suboticë. Atij iu kumtua lajmi se viza ishte e fa lsifikuar.

“Unë e kam ditë se viza është origjinale”, tha ai për Klan Kosovën.

Personi që ia siguroi një leje qëndrimi në vendin slloven Basriut dhe një të afërmi të tij nuk është se ishte i njohur për të.

“Kam ra në kontakt në Face book me të”, shtoi ai.

32 vjeçari për dokumentet që pagoi nëntë mijë euro thotë se ka fakte që i dorëzoi në po lici.

Ani se me 30 prill iu dha lajmi se kjo vizë nuk është valide dhe nuk mund të përdoret për të udhëtuar jashtë vendit ai lajmin në polici e paraqiti vetëm një muaj më pas kur u paraqit në Ambasadën e shtetit të Sllovenisë në Prishtinë.

Po licia në bashkëpunim me Pro kurorinë Themelore në Gjakovë tashmë kanë bërë ar restimin e një personi.