Forconi kujtesën, kockat dhe trurin vetëm duke përdorur këtë erzë në këtë mënyrë

Herën tjetër kur të zgjidhni pak borzilok të freskët nga kopshti juaj, mbani mend se është i mrekullueshëm për shëndetin e trurit tuaj! Hulumtimet e reja tregojnë se fenkoli, një përbërës natyral në borzilok dhe bimë të tjera, mund të mbrojë trurin kundër sëmundjes së Alzheimerit. Fenkoli është një lloj përbërje natyrore që i jep bimës aromën e saj. Kjo është arsyeja që borziloku mban erë kaq të mirë.

The next time you pick some fresh basil from your garden, remember that it’s great for your brain health! New research shows that fennel, a natural compound in basil and other herbs, may protect the brain against Alzheimer’s disease. Fennel is a type of natural compound that gives the plant its aroma. This is why basil smells so good.