Vuçiq: “PopuIIi Serb Në Kosovë Duhet Ta Dijë Se Serbia Është Me Ta“

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka thënë se krëcënimet nga Kosova nuk kanë të ndaIur, duke shtuar se interesi i Serbisë janë paqja dhe k.omp.romisi, kanë raportuar mediat serbe.

Vuçiq theksoi se popuIIi serb në Kosovë duhet ta dijë se Serbia është me ta dhe se “koha e pe rs eku timit dhe dë bi meve ka përfunduar”.

“G ënjen ai që thotë se do të jetë lehtë dhe se zgjidhjet do të jenë të Iehta. Por nuk do të për nde kin më popullin tonë dhe të shfryhen ndaj tyre. Këtë fiIm nuk do ta shohin”, tha Vuçiq.Ai tha se Serbia ka një ushtri të frotë dhe se nuk sheh ndonjë arsye që vendi i tij do të duhej të anë ta rë so hej në NA T O