Keni shikim te dobët, lodhje dhe harroni shpejt: Të gjitha këto vijnë si mungesë e kësaj vitamine

Lodhja dhe mungesa e forcës janë vetëm disa nga shenjat që përfaqësojnë mungesën e vitaminës B . Mungesa e vitaminës B jep shenja të caktuara, të cilat mund të ndodhin në formën e lodhjes ose aftësisë së zvogëluar të shikimit . Mungesa e vitaminës B gjithashtu ndikon në gjendjen tuaj shpirtërore, e cila shpesh çon në ankth . Nëse nuk merrni oksigjen të mjaftueshëm, muskujt tuaj do të jenë shumë të dobët .

Fatigue and lack of strength are just some of the signs that represent vitamin B deficiency. Lack of vitamin B gives certain signs, which can occur in the form of fatigue or reduced ability to see. Lack of vitamin B also affects your mood, which often leads to anxiety. If you do not get enough oxygen, your muscles will be very weak.