Mos e hidhni ujin e vezëve të zjera, është një mrekulli, ja si ta përdoni

Një tokë neutrale, e cila ka një vlerë të pH (fuqia e jonit në hidrogjen) midis 6.0 dhe 6.5, ofron për bimët një mjedis ideal për marrjen e lëndëve ushqyese që janë të nevojshme për rritje dhe zhvillim. Përveç kësaj, kalciumi i forcon bimët. Andaj në vend se ta derdhni ujin e vezëve të ziera përdoreni atë për tu dhënë vlera ushqyese bimëve

A neutral soil, which has a pH value (power of ion in hydrogen) between 6.0 and 6.5, provides for plants an ideal environment for obtaining the nutrients that are necessary for growth and development. In addition, calcium strengthens plants. So instead of pouring boiled egg water use it to give plants nutritional value.