Lyeni këmbët me sodë buke para se të flini, do te trajtoni një nga problemet më të mëdha që ju keni

Soda e bukës është një përbërës i fuqishëm me shumë përdorime, duke filluar nga kuzhina, gjithë familja dhe banje. Edhe pse ne e përdorim atë për të fryrë brumin kur bëjmë ëmbëlsira në të shumtën e rasteve, ajo gjithashtu mund të përdoret për të hequr aromat e kqija nga qilimat, rroba dhe sipërfaqet në shtëpi, dhe ajo në mënyrë efektive zbardh rroba. Gjithashtu mund të përmirësojë ndjeshëm bukurinë.

Baking soda is a powerful ingredient with many uses, ranging from the kitchen, the whole family, and the bath. Although we use it to puff dough when making cakes in most cases, it can also be used to remove musty odors from carpets, clothes and surfaces in the home, and it effectively whitens clothes. It can also significantly improve beauty.