Ministri piu ujë nga një ‘lumë i shenjtë’ për të dëshmuar se ishte i pastër, shikojeni çka i ndodhi pak minuta më pas!

Një politikan indian, i cili piu ujë nga një ‘Lum i Shenjtë’ i ndotur për të dëshmuar se ishte i pastër, thuhet se është shtruar në s pital. Sipas independent, kryeministri i Punjabit, Bhagwant Mann, piu nga Kali Bein, një “lumë i shenjtë” në Sultanpur Lodhi, para se të kërkonte kujdes m jekësor. Në fillim të kësaj jave, ai u shtrua në spitalin Indraprastha Apollo në Delhi për shkak të dh imbjes së barkut. Mësohet se ai po i nënshtrohet a nalizave m jekësore gjersa u transportua urgj entisht me aeroplan nga rezidenca zyrtare në Chandigarh. Kali Bein ka një rëndësi të madhe për fenë Sikh. Nanak Dev, Nanak i parë, besohet se ka gjetur i luminim atje. I ncidenti ndodhi në 22-vjetorin e një o peracioni të krijuar për të pastruar lumin e nisur në vitin 2000 dhe Mann piu nga Kali Bein për të provuar suksesin e tij.

Dekada më parë, ujërat e z eza dhe mbetjet industriale rrodhën hapur në Kali Bein ndërsa barërat e k ëqija rr iteshin në brigje. Edhe pse lumi është shumë më i pastër se dikur, pirja e tij nuk rekomandohet aspak.

VlDEO