Ky është Kosovari qe po Iyp punëtor ne Suedi, rroga më e vogëI 4200 euro mundesi qe ti beni Ietrat

Suedia ka shume ne vojë për fu qi punëtore të spe cializuar, pra, nëse ju jeni shumë i mirë si punëtor në firmën ku punoni, ajo vetë do kërkojë t’ju bëjë dokumentet. Ndërsa një Kosovar qe jeton atje ka biznese shumë te mëdha dhe kërkon Shqiptar qe te punojnë ne firmën e ti.

Ai nga ju kërkon qe vetëm te arrini ne Suedi pasi e ka te pamu ndur te bej diçka për vizën tuaj, atëherë kur te shkoni atje duhet veç te kontaktoni ne telefon ose e-mail.